Tillbaka till webbplats

Kund

E-post
Företagsnamn
Organisationsnummer
För- & Efternamn
Telefon
Gatuadress
Postnummer
Ort
Epost Faktura

Objektuppgifter

Objektnamn
Företag
Gatuadress
Postnummer
Ort

Klimatförhållanden

Snö och vindlaster hämtas automatiskt utifrån den adress du angivit under "Objektuppgifter". Du kan även ange värden manuellt.
Om installationen ska ske i närheten av kust och därmed påverkas av salt, behöver fästen och skenor vara ytbehandlade. Ange därför om platsen är närmare än 5km från kust.

Snölastzoner (kN/m2)
Vindlast
Kustnära
Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav.
Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och utan hinder.
Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrets höjd.
Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrets höjd (till exempel byar, förorter, skogsmark).
Område där minst 15 procent av arean är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är större än 15 meter.

Takmiljö

Här fyller du i information om taket där solcellerna ska installeras.

Betongtakpannor (med undertak)
Betongtakpannor (utan undertak)
Lertegeltak (med undertak)
Lertegeltak (utan undertak)
Papptak
Plåttak Falsat
Plåttak Profilerat
Plåttak TP
Underlag
Nockhöjd
Taklutning

Infästning

Välj typ av infästning

Solpaneler

Layout
Färg
Val av skena
Panellängd (mm)
Panelbredd (mm)
Paneltjocklek (mm)
Fäste optimerare
Antal 5-pack

Panelritning

Antal rader
Börja med att välja antal rader med paneler, välj därefter antal paneler på varje rad.

Klicka på en panel för att ta bort den, klicka på det tomma utrymmet för att ta fram den igen.
Liggande paneler
Antal paneler/rad